Author: Trịnh Khôi

Bắt đầu kiếm tiền với affiliate từ 2017. Đam mê MMO và yêu thích việc kinh doanh online, luôn thử nghiệm nhiều mô hình free traffic khác nhau. Có thế mạnh về content marketing.