Tác giả: Trịnh Khôi

Dấn thân vào kiếm tiền online từ 2017. Mình còn là content writer và thực chiến nhiều chiến dịch content marketing khác nhau. Ngoài đam mê MMO, mình còn yêu thích việc kinh doanh online và thử nghiệm nhiều mô hình free traffic khác nhau.