Cài đặt Plugin cho WordPress

Sau khi đã có cho mình domain và hosting, cài đặt và đưa website lên Internet, các thiết lập cơ bản cho website, cài đặt giao diện cho website. Thì …

Thiết Lập Cơ Bản Cho Website Mới

Bài viết hôm nay, Khôi sẽ hướng dẫn bạn các bước thiết lập cơ bản cho website mới. Nghe là cơ bản những nó là cực kỳ quan trọng, ảnh …

Cài đặt wordpress trên GoDaddy cpanel

Nếu như bạn đã sở hữu ưu đãi $1/tháng từ GoDaddy thì việc cài đặt wordpress để đưa website lên Internet là vô cùng quan trọng. Mình đã có bài viết …