Thiết lập cơ bản cho website mới

Sau khi đã đăng ký hosting , domain và cài đặt chúng lên Internet thì tiếp theo bạn cần phải có những bước thiết lập cơ bản cho website. Đừng …